2 juli is er Bingo in de kantine

imagesUPF4YQXZOm 14.00 uur voor de kinderen een Bingo met weer hele leuke prijzen.

Om 20.30 uur voor de volwassenen met een mooie loterij.